Πληροφορίες για Άτομα με Αναπηρία

Η Ελλάδα του ήλιου και της θάλασσας, συνώνυμη με το φως, το απέραντο γαλάζιο και τις αμέτρητες φυσικές ομορφιές, διαθέτει ένα πλούσιο γεωγραφικό ανάγλυφο και μοναδικά νησιωτικά συμπλέγματα που την καθιστούν έναν μοναδικό, παράλληλα όμως δύσκολα προσβάσιμο προορισμό για Άτομα με Αναπηρία. 
Είναι γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες από την Πολιτεία και τις τουριστικές επιχειρήσεις, με στόχο η Ελλάδα να αποκτήσει προσβάσιμες υποδομές και υπηρεσίες.
Σε αυτή την κατεύθυνση, πολλά μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, παραλίες, καταλύματα και λοιπές τουριστικές και ψυχαγωγικές επιχειρήσεις, πληρούν πλέον τις σύγχρονες προδιαγραφές προσβασιμότητας. 
Σε κάθε περίπτωση, ο καλύτερος τρόπος για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας είναι η κατάλληλη ενημέρωση και η σωστή προετοιμασία πριν το ταξίδι.