Ιστορικοί Ναοί

Church

Ιστορικούς ναούς, μάρτυρες μιας μακράς θρησκευτικής παράδοσης συναντάμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Απόλυτα εναρμονισμένοι με το φυσικό τοπίο, ενταγμένοι μέσα στον σύγχρονο αστικό ιστό ή σκαρφαλωμένοι σε απόκρημνα βράχια, οι ιστορικοί ναοί της χώρας αποτελούν θαυμάσια δείγματα της αρχιτεκτονικής και της τέχνης όπως αυτή εκφράζεται από τα χρόνια των πρώτων χριστιανών μέχρι και τα τελευταία ίχνη της ένδοξης εποχής του Βυζαντίου.

Ανακαλύψτε τα αξιοθέατα στο διαδραστικό χάρτη

Τοπική πρόγνωση καιρού

ΑΘΗΝΑ ΚΑΙΡΟΣ