Αξιοθέατα

Ιστορικοί Ναοί

Συντεταγμένες: 38.562166, 25.860207

I. N. της Παναγίας της Αγιογαλούσαινας

Κοντά στο Μελανιός, συναντάµε το χωριό Άγιο Γάλα, µε θαυµαστή ιστορία από τα Βυζαντινά χρόνια, για τις ιαµατικές ιδιότητες του ασβεστούχου νερού που στάζει από µία κόγχη του βράχου σαν γάλα, σε ένα µικρό σπήλαιο κάτω από το χωριό, όπου την είσοδό του την κλίνει ο ιερός ναός της Παναγίας της Αγιογαλούσαινας (13ος αιώνας), µε περίτεχνο αρχαίο ξυλόγλυπτο τέµπλο. 
Λίγο πιο πάνω από τον ναό της Αγιογαλούσαινας, υπάρχει ο ιερός ναός του Αγίου Θαλλελαίου µε τις µεταβυζαντινής εποχής τοιχογραφίες και το αρχαιότερο ξυλόγλυπτο τέµπλο της Χίου. Κάτω απ’ το µικρό σπήλαιο βρίσκεται ένα µεγαλύτερο, το οποίο είναι επισκέψιµο και µε εύκολη πρόσβαση και διαθέτει ευρήµατα από την πρώιµη νεολιθική εποχή.

Πληροφορίες

Αξιοθέατο στο χάρτη

Άρθρα στην ίδια περιοχή