Αξιοθέατα

Ιστορικοί Ναοί

Συντεταγμένες: 36.530299, 22.398614

Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Μάνη)

Στον οικισμό της Κάτω Γαρδενίτσας στη Μέσα Μάνη, βρίσκεται ο βυζαντινός ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.

Χρονολογείται στον 11ο ή στις αρχές του 14ου αιώνα και αρχιτεκτονικά ανήκει στον τύπο του δικιόνιου σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού με τρούλο. Στα ανατολικά η κεντρική αψίδα, που προεξέχει, είναι πεντάπλευρη, και οι δύο πλάγιες είναι τρίπλευρες. Στα δυτικά υπάρχει νάρθηκας, ενώ σε λίγο μεταγενέστερη φάση προστέθηκε το ιδιότυπο πρόπυλο και το τοξωτό κωδωνοστάσιο.
Ο ναός είναι κτισμένος σύμφωνα με το γνωστό μεσοβυζαντινό πλινθοπερίκλειστο σύστημα τοιχοποίας. Στην ανατολική πλευρά του έχουν εντοιχισθεί διακοσμητικά πινάκια και στο μέσο της κεντρικής αψίδας υπάρχει κεραμοπλαστικός διάκοσμος. Ο τρούλος είναι «αθηναϊκού τύπου», οκτάπλευρος με πώρινους κιονίσκους στις γωνίες.

Στο εσωτερικό του ναού διατηρούνται τοιχογραφίες, που ανάγονται σε τρεις διαφορετικές χρονολογικές περιόδους. Η πρώτη στα τέλη του 13ου ή στις αρχές του 14ου αιώνα, η δεύτερη, στο Ιερό Βήμα, στις αρχές του 15ου αιώνα, και οι τοιχογραφίες του κτιστού τέμπλου στον 18ο αιώνα.  

Πληροφορίες

Επιπλέον

Διεύθυνση:
Κάτω Γαρδενίτσα

Χρονολόγηση:
11ος ή αρχές 14ου αιώνα

Περίοδος:
Βυζαντινή

Ιερά Μητρόπολη:
Μάνης

Φορέας προστασίας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας

Αξιοθέατο στο χάρτη

Άρθρα στην ίδια περιοχή