Υγεία και Ασφάλεια

 

Οι επισκέπτες που προέρχονται από χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) οφείλουν να είναι εφοδιασμένοι με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (European Health Card) ή άλλο νόμιμο κοινοτικό έγγραφο, το οποίο δύναται να εκδώσει ο αρμόδιος ασφαλιστικός φορέας στην χώρα προέλευσης και με βάση το οποίο καλύπτεται μέρος ή όλο των εξόδων νοσηλείας.
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η αναγκαία περίθαλψη χορηγείται από:
- τις Μονάδες Υγείας ή τα κατά τόπους ιατρεία
- τα Περιφερειακά Ιατρεία ή τα Κέντρα Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας
- τα συμβεβλημένα Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείων.
Επισκέπτες των οποίων η χώρα προέλευσης δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συμβουλευτούν τον ασφαλιστικό φορέα τους πριν ταξιδεύσουν.

Τηλέφωνα ανάγκης

Eθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ασθενοφόρα): 166

Εφημερεύοντα Νοσοκομεία & Κλινικές: 14944

Φαρμακεία: 1434

Τηλεφωνικό Κέντρο Δηλητηριάσεων: (+30) 210 7793777