Προορισμοί
Συντεταγμένες: 40.077351, 23.892342

Χαλκιδική

Πάμπολλα ερειπωμένα παρεκκλήσια, που η καταστροφή τους συντελέστηκε κατά την επανάσταση του 1821, σώζονται έως σήμερα.
Μερικά από αυτά ανοικοδομήθηκαν στα χρόνια πριν από το 1940 και πολύ λίγα έμειναν με τα θεμέλια τους μονάχα και σωρούς από πέτρες.
Κάτοικοι της χερσονήσου, με δικά τους έξοδα ή και με εισφορές γειτονικών κατοίκων, ξανάφτιαξαν τα εξωκλήσια.
Οι εκκλησίες αυτές, μαρτυρούν την πατροπαράδοτη θρησκευτικότητα των κατοίκων της Κασσάνδρας.
Η λατρεία και η πίστη στα θεία ενδυνάμωσαν και διατήρησαν ακλόνητη τη θρησκευτική συνείδηση των κατοίκων.

Πληροφορίες

Άρθρα στην ίδια περιοχή