Διαδρομές
Car

Διαδρομές με αυτοκίνητο

Μοναστήρια Αττικής

Σημείο Εισόδου / Εξόδου
Είσοδος: (38.05256,23.86710)
Έξοδος: (37.94196,23.77870)

Μόλις ένα βήμα από το κέντρο της Αθήνας, τα μοναστήρια της Αττικής λειτουργούν ως θεματοφύλακες της βυζαντινής τέχνης και παράδοσης, αποτελώντας παράλληλα ανεκτίμητες πνευματικές οάσεις και προσφέροντας ανάπαυλα και ψυχική γαλήνη στον κάτοικο και τον επισκέπτη της πρωτεύουσας.

Εκτιμώμενη διάρκεια: 2 ημέρες

Πληροφορίες

Αξιοθέατα της διαδρομής